Nylon 6 or 6-6 white dies

Fusion fiber

nylon 6 or 6-6 white dies

Description

Textured nylon fiber or 6 or 66 dies